Patanjali Ayurved Nepal

पतन्जली खुद्रा विक्रेताका लागि आवेदन फारम
    कृपया निम्न दस्तावेजहरु संलग्न गर्नुहोस्:
    सूचना क्षेत्रमा व्यापार गर्ने व्यक्तिले भर्न योग्य छ किनकि हाम्रो संस्था एक सामाजिक र आध्यात्मिक संस्था हो ।

    अवधि र शर्तसँग म सहमत छु

    नोट: पतन्जली आयुर्वेद प्राइभेट लिमिटेडसँग कुनै कारण बिना नै कुनै पनि आवेदन स्वीकार वा अस्विकार गर्ने अधिकार सुरक्षित छ, यद्यपि यो फारममा दिइएको जानकारी कतै प्रयोग हुने छैन र अत्याधिक गोप्य रहनेछ ।